Paintball szabályok

Általános biztonsági szabályok:

A játék résztvevői: a Játékosok és a Játékvezetők.

Játékosnak számít, és vonatkozik rá valamennyi, jelen Játékszabályzatban felsorolt kitétel (tiltás, kötelezettség, stb.), aki a paintball játék (továbbiakban Játék) időtartama alatt a Játékterületre (lásd később) lép.

A Játékban kizárólag olyan játékosok vehetnek részt, akik a Játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadják.

A Játék során a Játékosok a Polgári Kézi lőfegyver és Lőszervizsgáló KFT által bevizsgált, és a bevizsgáló által kiállított hiteles bizonyítvánnyal rendelkező fegyvereket (továbbiakban markereket) használják.

A Játékok a békésszentandrási ligetben kerülnek megrendezésre.

A Játékterületet kordon szalag szegélyezi!

A játék ideje alatt, a játékterületen kívül tartózkodni szigorúan tilos, ezen pont megszegése azonnali kizárással jár!

A Játékterületen védett zóna kerül kijelölésre, amit a Játékvezető határozza meg. Ezen védett zónában mindennemű Játékot fel kell függeszteni, az itt tartózkodó Játékosok kötelesek a markereik ravasz biztosítóit bebiztosított állapotban tartani, a kívül tartózkodó játékosoknak pedig tilos a védett területen belülre célozni és azon belülre lőni!

A JÁTÉKTERÜLETEN A JÁTÉK TELJES IDŐTARTAMA ALATT KÖTELEZŐ VÉDŐMASZKOT VISELNI, ami kifejezetten a paintball tevékenységhez lett tervezve!

A VÉDŐMASZKOT CSAK  A JÁTÉKTERET ELHAGYVA A VÉDETT ZÓNÁBAN SZABAD LEVENNI!!!

A marker csövébe belenézni tilos! A marker leszerelt csővel is tud lőni!

A markeren szigorúan tilos bármilyen módosítást végezni, mivel bármilyen szakértelem nélküli módosítás veszélyessé teheti a markert.

A marker felhúzásakor, a Játékidőn (melynek a Játékvezetők jelzik a kezdetét és a végét) kívül, és a pályán kívüli területeken a ravasz biztosítót kötelező bebiztosítani.

A markert csak rendeltetésszerűen szabad használni, tilos vele ütni vagy egyéb erőszakot alkalmazni!

A JÁTÉK ELŐTT ÉS ANNAK IDEJE ALATT SZIGORÚAN TILOS ALKOHOLT, ILLETVE DROGOT FOGYASZTANI, VAGY EZEN SZEREK ÁLTALI BEFOLYÁSOLTSÁG ÁLLAPOTÁBAN, A JÁTÉKBAN RÉSZT VENNI!

EZEN KITÉTEL MEGSZEGÉSE AZONNALI KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN!

A Játékosok részére biztosított 68-as kaliberű festékgolyón kívül semmit nem szabad betárazni és kilőni! A tárból a földre, vagy bármilyen más helyre kiesett festékgolyót a tárba visszatenni tilos!

A már kiadott és a Játék végén megmaradt festékgolyókat nem áll módunkban visszavásárolni.

A markerre a gázpalack rátekerését, vagy annak arról letekerését, és a marker nyomás alá helyezését a Játékosok nem, csak a Játékvezetők és a felszerelést biztosító cég szakemberei végezhetik.

A Játékszabályzatban foglaltaktól eltérő, valamely Játékos szabálytalan magatartása miatt bekövetkező anyagi károkat, a kárt okozó Játékos köteles maradéktalanul megtéríteni.